Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2017

Referència de la Base de Dades Nacional de Subvencions: 335881
Objectiu i abast:
Aquesta convocatòria de subvencions està adreçada als clubs esportius mallorquins per a despeses que no es poden inventariar, fetes entre el 21 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015 (BOIB núm. 8, de 16 de gener de 2016). La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport a la societat mallorquina, especialment als menors en edat escolar.

Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 375452


Objectiu i abast: Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats sense ànim de lucre. La finalitat d’aquesta convocatòria és el lliurament de serveis d’ambulàncies i subministrament de medalles, plaques i trofeus, per a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin a Mallorca fins el 6 de desembre de 2018.

Accedeix a la Seu Electrònica per veure tota la informacióConvocatòria de subvencions per al desenvolupament de l’activitat esportiva de les entitats inscrites en els Jocs Esportius Escolars en la temporada 2016-2017

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 339425
Objectiu i abast:
Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats que participen del programa Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca.La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport als més joves.

Noticies Relacionades

AMICS