Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 375452
Objectiu i abast: Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats sense ànim de lucre. La finalitat d’aquesta convocatòria és el lliurament de serveis d’ambulàncies i subministrament de medalles, plaques i trofeus, per a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin a Mallorca fins el 6 de desembre de 2018.
D’acord amb el previst al punt 10.3 de la convocatòria s’informa a les entitats que puguin estar interessades en aquestes subvencions, que s’ha exhaurit el crèdit  destinat als serveis d’ambulàncies.
Per tant, no es poden concedir més subvencions en espècie del servei d’ambulàncies.
No obstant això, es poden seguir sol·licitant subvencions de trofeus i distincions, en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions.

Noticies Relacionades

AMICS