Convocatòria de subvencions per  Clubs Esportius de Mallorca 2018

Referència de la Base de Dades Nacional de Subvencions: 385779

 Objecte:

Aquesta convocatòria de subvencions està adreçada als clubs esportius mallorquins per a despeses que no es poden inventariar, fetes entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018).

La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport a la societat mallorquina, especialment als menors en edat escolar.

Accedeix a la Seu Electrònica per veure tota la informació  

Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 375452
Objectiu i abast: Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats sense ànim de lucre. La finalitat d’aquesta convocatòria és el lliurament de serveis d’ambulàncies i subministrament de medalles, plaques i trofeus, per a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin a Mallorca fins el 6 de desembre de 2018.
D’acord amb el previst al punt 10.3 de la convocatòria s’informa a les entitats que puguin estar interessades en aquestes subvencions, que s’ha exhaurit el crèdit  destinat als serveis d’ambulàncies.
Per tant, no es poden concedir més subvencions en espècie del servei d’ambulàncies.
No obstant això, es poden seguir sol·licitant subvencions de trofeus i distincions, en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions.

Noticies Relacionades

AMICS