La medicina de l'eduació física i l'esport és una especialitat mèdica dedicada al control dels esportistes i a la prevenció de lesions durant la pràctica de l’esport.
El Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca s'adreça a tots els infants i joves de Mallorca que practiquen activitat física i esport, des dels grups d’iniciació fins als de setze anys, i s’adapta a la Llei de competències de 1991.
Els objectius del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca són controlar la salut esportiva de tots els nins i nines que practiquen activitat física i esport a Mallorca, prevenir malalties i lesions relacionades amb la pràctica de l’esport, detectar els casos de risc cardiovascular i prevenir la mort sobtada mentre es practica l’esport.
Així mateix, fa una important tasca de docència i d’investigació dins les àrees i ciències de l’esport de Mallorca.
Cada any el Servei de Medicina de l'Esport celebra les Jornades de l'Esport Base. Aquest any tractarà de la cardioprotecció a l'esport:

Vegeu el video del rècord RCP

Vegueu les darreres edicions:

Noticies Relacionades

AMICS