SI ETS UNA DE LES TRENTA-QUATRE FEDERACIONS AMB QUI TREBALLAM AMB CONFIANÇA, AQUÍ TROBARÀS TOTA LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA NECESSÀRIA PER TRAMITAR LES AJUDES ECONÒMIQUES

DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER A ESPORTS INDIVIDUALS
DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER A ESPORTS COL·LECTIUS
La data límit per a presentar la documentació de sol·licitud de subvenció nominativa es el dia 31/10/2018 (inclòs) abans de les 14 hores.
La data límit per a presentar la documentació de sol·licitud de subvenció nominativa es el dia 30/10/2019 (inclòs) abans de les 14 hores.

Llistat de la documentació que obligatòriament la federació haurà de presentar per sol·licitar la subvenció.
Llistat de la documentació que obligatòriament la federació haurà de presentar per sol·licitar la subvenció.

Document mitjançant el qual la persona representant de l'entitat sol·licita que se li concedeixi l'ajuda.
Document mitjançant el qual la persona representant de l'entitat sol·licita que se li concedeixi l'ajuda.

Descripció acurada de les activitats incloses en el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca.
Descripció acurada de les activitats incloses en el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca.

Document que descriu en detall d'on prové l'import de les despeses, estructurades en diferents mòduls, que inclou el pressupost.
Document que descriu en detall d'on prové l'import de les despeses, estructurades en diferents mòduls, que inclou el pressupost.

Descripció dels ingressos i de les despeses necessàries per dur a terme les activitats previstes en el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca.
Descripció dels ingressos i de les despeses necessàries per dur a terme les activitats previstes en el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca.

Annexa 1
Convocatòria anual del programa l'esport escolar federat a Mallorca.
Convocatòria anual del programa l'esport escolar federat a Mallorca.

Doc. S-4, Autorització AEAT, TGSS I CIM
Doc. S-4, Autorització AEAT, TGSS I CIM
Document mitjançant el qual s'autoritza al Consell de Mallorca a sol·licitar i obtenir les dades a l'AEAT, la Tresoreria General de la SS.SS i el CIM.
Document mitjançant el qual s'autoritza al Consell de Mallorca a sol·licitar i obtenir les dades a l'AEAT, la Tresoreria General de la SS.SS i el CIM.

Document que informa de les dades corresponents al c/c en el qual la federació desitja que el Consell transfereixi els doblers.
Document que informa de les dades corresponents al c/c en el qual la federació desitja que el Consell transfereixi els doblers.

Model declaració estatuts
Model declaració estatuts
Declaració que els estatuts no han sofert canvis respecte als lliurats la temporada anterior.
Declaració que els estatuts no han sofert canvis respecte als lliurats la temporada anterior.

Inscripció a l'Esport Escolar Federat

Temporada 2018-2019

Dades que obligatòriament s'hauran de facilitar a la Direcció Insular d'Esports a l'hora d'inscriure als i a les esportistes a les activitats en conveni amb la Direcció Insular d'Esports


Documents de justificació per a esports col·lectius

J1. COLECTIU - MEMÒRIA ACTIVITATS
J2. COLECTIU - RELACIÓ PARTITS
J3. COLECTIU - CERTIFICAT PRESIDENT
J4. COLECTIU - INGRESSOS I DESPESES
J5. COLECTIU - DECLARACIÓ RESPONSABLE REINTEGRAMENT

Documents de justificació per a esports individuals

J1. INDIVIDUAL - MEMÒRIA ACTIVITATS
J2. INDIVIDUAL - RELACIÓ ACTIVITATS
J3. INDIVIDUAL - CERTIFICAT PRESIDENT
J4. INDIVIDUAL - INGRESSOS I DESPESES
J5. INDIVIDUAL - DECLARACIÓ RESPONSABLE REINTEGRAMENT

Documents de memòria per a esports col·lectius

ME-1. COL·LECTIUS
ME-2. COL·LECTIUS
INFORMACIÓ MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA

Documents de memòria per a esports individuals

ME-1. INDIVIDUAL
ME-2. INDIVIDUAL
INFORMACIÓ MEMÒRIA TÈCNICO ESPORTIVA

Noticies Relacionades

AMICS