Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 375452


Objectiu i abast: Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats sense ànim de lucre. La finalitat d’aquesta convocatòria és el lliurament de serveis d’ambulàncies i subministrament de medalles, plaques i trofeus, per a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin a Mallorca fins el 6 de desembre de 2018.

Accedeix a la Seu Electrònica per veure tota la informació

Noticies Relacionades

AMICS