A través del programa «Jugam» oferim els recursos necessaris perquè l’esport esdevingui una eina que, utilitzada de forma adequada i amb una intencionalitat educativa clara, promogui determinats valors personals i socials. Perquè volem que els valors positius de l’esport s’estenguin i arribin a tothom que forma part de la gran família de l’esport. A través de «Jugam» oferim activitats adreçades a joves d’entre 6 i 16 anys, a famílies i a personal directiu i tècnic d’entitats esportives.

Volem fer de l’esport una eina cohesionadora, de manera que tothom pugui desenvolupar-lo individualment o col·lectivament, en un entorn inclusiu i accesible per a tothom, contribuint així a l’abolició de les barreres no només físiques, sinó també socials.
logo

PRESENTACIÓ

L’esport, més enllà de millorar la condició física de les persones que el practiquen, és un instrument idoni per al desenvolupament psíquic i social i una oportunitat per educar en valors.        
_MG_1811

POSAU VALORS A L’ESPORT

Activitats per a escolars.
De totes les activitats que oferim triau la que més us agrada.
En el menú d’activitats hi trobarareu tota la informació.
_DSC5394

LA SEVA EDUCACIÓ DEPÈN DE VOSALTRES:

ESCOLTAU-LOS

Volem destacar les funcions dels pares i de les mares en l’educació esportiva dels fills i de les filles.
Consultau les activitats i triau la que més us interessi.

ENCOMANAU VALORS

Activitats per a personal directiu i tècnic d’entitats esportives.
Són per a vosaltres.
Mirau quina és la que més us agrada i sol•licitau-la.

JUGAM A LES TOTES

Activitat apta per a tothom.
Tothom forma part de la gran família de l’esport i treballam perquè cada vegada més, l’ACTIVITAT sigui:

JUGAM AMB L'ELIT

«Jugam amb l’elit» és un programa obert, que vol anar incorporant accions importants i també la implicació d’altres clubs i esportistes individuals, perquè tothom s’impliqui en la promoció de valors en l’àmbit esportiu. Sumant esforços

Noticies Relacionades

AMICS