Aquest programa ha sorgit de Ia idea de col·laborar amb els actuals esportistes mallorquins que competeixen a les màximes categories del seu esport, esportistes que han lluitat per arribar on són, precisament, posant en pràctica els valors que volem difondre des de la DIE. Per això, hem elaborat conjuntament les xerrades sobre valors ja que aquests esportistes són el millor exemple per als nostres petits i joves esportistes.
Aquestes xerrades sobre els valors de l’esport les oferim a les entitats de l’àmbit esportiu de Mallorca, com són les federacions, els clubs esportius, els ajuntaments i d’altres entitats.
Cada un dels esportistes d’elit amb qui hem signat l’acord domina un tema diferent, per exemple: la conciliació familiar i l’esport, la superació de barreres, la superació personal, entre d’altres. Els destinataris de les xerrades són els entrenadors, els esportistes, els gestors esportius, els tècnics esportius, les mares i els pares, i la gent jove que practica esport.
Les xerrades tenen com a objectiu principal potenciar i donar a conèixer els diferents valors que adquirim amb l’esport.

Noticies Relacionades

AMICS