És un instrument adreçat a totes les persones, a totes les organitzacions i a tots els estaments en general que intervenen en l’àmbit de l’esport a Mallorca, independentment de quin en sigui l’objectiu (competitiu, recreatiu, econòmic, saludable, higiènic o social), per oferir-los la informació necessària per poder prendre decisions sobre els àmbits de competència.
Tipus de programes:
  • Programa d’assessorament permanent, tant a les regidories d’esports com a les federacions esportives i als clubs associats.
  • Programa d’assessorament puntual i d’intercanvi de coneixements per àmbits d’actuació, als centres escolars, a les federacions, als clubs i a les àrees d’esports municipals.
  • Programa d’estudis i de treballs tècnics, de desenvolupament de normatives i de publicacions.
Vegeu la memòria de l'OEM 2016

Jornades d'altres anys:

  • Estudi d'hàbits esportius de la població escolar de Mallorca ( 1/2 · 2/2 )
  • Gestió esportiva en el tercer sector ( 1/5 · 2/5 · 3/5 · 4/5 · 5/5 )
  • I Trobada de regidors d'esports (1/1)

Noticies Relacionades

AMICS