Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.

D’acord amb el previst al punt 10.3 de la convocatòria s’informa a les entitats que puguin estar interessades en aquestes subvencions, que s’ha exhaurit el crèdit destinat als serveis d’ambulàncies.

Per tant, no es poden concedir més subvencions en espècie del servei d’ambulàncies.

No obstant això, es poden seguir sol·licitant subvencions de trofeus i distincions, en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions.

Publicat: 13/04/2018 11:04

AMICS