Convocatòria de subvencions per les entitats inscrites als Jocs Esportius Escolars

Convocatòria de subvencions per les entitats inscrites als Jocs Esportius Escolars

Avui s'ha publicat al BOIB l'extracte de la convocatòria de subvencions per les entitats inscrites als Jocs Esportius Escolars (JEE).

Important! El termini per sol·licitar finalitza el 28/02/2019 (inclòs). Teniu 15 dies hàbils des de la seva publicació...

-Requisit: l'entitat sol·licitant ha d'estar inscrita i participar als JEE.

-Són despeses subvencionables les realitzades per l'entitat entre el 21 de setembre de 2018 i les que faci fins la data límit de justificació

-Es valora/puntua i reparteix en funció de la participació.

A diferència de la convocatòria de CE19, en aquesta de JEE19 amb la sol·licitud no s'han de justificar les despeses. Les despeses es justifiquen una vegada que s'han concedit les subvencions.

El termini per justificar és de 20 dies des de la publicació al BOIB de les concessions.

Més informació

Publicat: 07/02/2019 13:02

AMICS