Convocatòria de subvencions per les entitats inscrites en els jocs esportius escolars 2018

Convocatòria de subvencions per les entitats inscrites en els jocs esportius escolars 2018

El passat 1 de març es va publicar en el BOIB l'extracte de la convocatòria de subvencions per a les entitats inscrites al programa JEE (BOIB núm. 27 d'1 de març de 2018).

El termini per presentar la sol·licitud acaba el dia 22 de març de 2018 (inclòs).

La podeu trobar a la seu electrònica del Consell de Mallorca, on la podeu consultar i baixar els documents necessaris:

• La seu electrònica del Consell de Mallorca. Convocatòria de subvencions per les entitats inscrites en els jocs esportius escolars 2018

• La sede electrónica del Consell de Mallorca. Convocatoria de subvenciones para las entidades inscrites en los juegos deportivos escolares 2018

Publicat: 03/03/2018 11:03

AMICS