Nova convocatòria de subvencions

Nova convocatòria de subvencions

Al BOIB de 19 de desembre s’ha publicat la nova convocatòria de subvencions en espècie, de serveis d’ambulàncies i de lliurament de trofeus.

Les sol·licituds es poden presentar entre el 20 de desembre de 2017 i el 6 de novembre de 2018, fins l’exhauriment de la partida pressupostària.

Els esdeveniments s’han de celebrar entre l’1 de gener i el 6 de desembre de 2018.

La sol·licitud ha de presentar-se, com a mínim, amb UN MES d’antelació a la celebració de l’activitat.

Enguany la dotació econòmica creix notablement fins als gairebé 120.000,00 € totals, dels quals poc menys de 80.000,00 € van a ambulàncies i al voltant de 40.000,00 € a trofeus, medalles i plaques.

Publicat: 20/12/2017 10:12

AMICS