Francesc Miralles Mascaró

Vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports

Margalida Portells Sastre

Directora Insular d'Esports

Benvinguts al web d’esports del Consell de Mallorca. Aquí trobareu els programes i les activitats esportives que impulsam des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports per fomentar l’esport base a Mallorca. Una oferta àmplia d’activitats esportives, lúdiques i recreatives que feim arribar a tots els municipis de Mallorca a través dels ajuntaments, les federacions i els clubs esportius, els centres educatius, les AMIPA i les associacions que promouen la pràctica esportiva en els nostres pobles i ciutats. Des de la Direcció Insular d’Esports treballam també per sensibilitzar la població de la importància de la pràctica esportiva per poder gaudir d’una qualitat de vida millor i fomentam els valors associats a l’esport entre els joves esportistes, però també entre les famílies i l’equip tècnic. Promovem activitats aptes per a tothom i acostam la diversitat del nostre teixit esportiu als més menuts. Veniu i participau dels valors positius que ens aporta cada dia l’esport.

Miquel Roca i Jaume

Cap de Servei d'Esport Base

Bartolomé Marí Solivellas

Cap de Servei de Medicina de l'Esport

     

Raúl Llopart

Cap de secció d'Esport Base rllopart@conselldemallorca.net 971173528 Subvencions · Grans Esdeveniments

Rosa Maria Guillén

Cap de secció de Foment de l'Esport rmguillen@conselldemallorca.net 971173528 Esport Federat · Subvencions · Jugam

Rafael Suau Estrany

Cap de secció de Medicina de l'Esport Doctor en medicina i cirurgia Metge especialista en medicina de l'educació física i l'esport.
     

Martina Calvo

Tècnica Poliesportiu Sant Ferran mcalvo1@conselldemallorca.net 971173719 Poliesportiu Sant Ferran

Isabel Pérez

Cap de secció del Servei Jurídic Administratiu iperez@conselldemallorca.net 971173528

Maria M. Alòs Salvà

Metgessa especialista en medicina de l'educació física i l'esport.  
     

Biel Gili

Tècnic. Comarca de Llevant i Nord ggili@conselldemallorca.net 606659372 Jocs Esportius Escolars · Observatori Esportiu de Mallorca

Nuria Borràs

Tècnica. Comarques del Raiguer i de Tramuntana nborras@conselldemallorca.net 608179172 Jocs Esportius Escolars · Suma't

Rocío Fraile Oliver

Metgessa especialista en medicina general.  
     
 
             

Jesús Macarro

Tècnic. Comarques de Palma i de Ponent jmacarro@conselldemallorca.net 606735412 Jocs Esportius Escolars

Maria Antònia Nicolau

Tècnica. Comarques de Migjorn i Es Pla mannicolau@conselldemallorca.net 606536704 Jocs Esportius Escolars · Esport per tothom
       

Noticies Relacionades

AMICS