Convocatòria de subvencions per  Clubs Esportius de Mallorca 2018

Referència de la Base de Dades Nacional de Subvencions: 385779

 Objecte:

Aquesta convocatòria de subvencions està adreçada als clubs esportius mallorquins per a despeses que no es poden inventariar, fetes entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018).

La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar la pràctica de l’esport, amb la intenció d’impulsar hàbits de vida saludable i apropar l’esport a la societat mallorquina, especialment als menors en edat escolar.

Accedeix a la Seu Electrònica per veure tota la informació  

Convocatòria de subvencions en espècie, per a entitats sense ànim de lucre de Mallorca, d’ambulàncies i trofeus per a esdeveniments esportius a Mallorca per l’any 2018.Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 375452


Objectiu i abast:

Aquesta convocatòria s’adreça a les entitats sense ànim de lucre. La finalitat d’aquesta convocatòria és el lliurament de serveis d’ambulàncies i subministrament de medalles, plaques i trofeus, per a l’organització d’esdeveniments esportius que es realitzin a Mallorca fins el 6 de desembre de 2018.

  Accedeix a la Seu Electrònica per veure tota la informació

 

Noticias Relacionadas

AMIGOS