Subvenció pel desenvolupament de l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2018

Subvenció pel desenvolupament de l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2018

Avui s'ha publicat en el BOIB l'extracte de la convocatòria de la subvenció pel desenvolupament de l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca 2018 (BOIB núm. 21 de 15 de febrer de 2018)

El termini per presentar la sol·licitud juntament amb la justificació acaba el dia 15 de març de 2018 (inclòs)

la podeu trobar a la seu electrònica del Consell de Mallorca, on la podeu consultar i baixar els documents necessaris:

La seu electrònica del Consell de Mallorca. Convocatòria pel desenvolupament de l'activitat esportiva dels clubs de Mallorca.

La sede electrónica del Consell de Mallorca. Convocatoria para el desarrollo de la actividad deportiva de los clubes deportivos de Mallorca.

Publicat: 15/02/2018 20:02

AMIGOS