«Jugam amb l’elit» és un programa destinat a fomentar la pràctica esportiva i els valors reflectits en el mirall que són els equips i esportistes individuals d’elit entre els més joves. El programa compta amb la implicació dels 10 clubs de Mallorca amb equips de primer nivell nacional i 8 esportistes individuals de màxima categoria.
Aquest acord vol obrir una via de col·laboració estable entre la Direcció Insular d’Esports i els clubs i els esportistes individuals d’elit per organitzar les jornades lúdiques, esportives i formatives que es fan durant tot l’any, per promoure la difusió de valors lligats a l’esport en esdeveniments importants. Disposa d’un pressupost de més de 60.000 €.
«Jugam amb l’elit» és una gran plataforma de difusió, perquè els valors esportius que promovem des de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca arribin a molts més infants i joves.
logo

EQUIPS

Els clubs esportius d’elit són una eina fonamental per fomentar l’esport i per transmetre els valors esportius entre els infants i la gent jove de Mallorca, donada la seva rellevància social.      

COL·LOQUIS

Són accions formatives per tractar sobre temes d’interès actual relacionats amb l’esport. Consten d’una part teòrica, en què un o una professional parla del tema triat, i d’una intervenció d’esportistes, de personal directiu o tècnic de l’esport d’alt nivell relacionats amb l’objectiu principal del col·loqui. La darrera part és un col·loqui obert al públic per poder tractar i dialogar sobre els temes d’interès esmentats.

ESPORTISTES INDIVIUALS

Programa de col·laboració amb els actuals esportistes individuals que són a les màximes categories del seu esport, persones que han lluitat per arribar on són posant en pràctica tots els valors que volem difondre des de la DIE.

Noticies Relacionades

AMICS