Senderisme tardor 2018

Inscripcions al programa de Senderisme d'octubre, novembre i desembre de 2018


*1 CODI RESERVA
*2 DATA
*3 TIPUS D'EXCURSIÓ
*4 NOM DEL TITULAR
*5 LLINATGES DEL TITULAR
*6 DNI DEL TITULAR
*7 CORREU ELECTRÒNIC - T
*8 VERIFICACIÓ DEL CORREU ELECTRÒNIC - T
*9 TELÈFON MÒBIL - T
10 NOM ACOMPANYANT - 1
11 LLINATGES ACOMPANYANT - 1
12 DNI ACOMPANYANT - 1
13 DATA NAIXEMENT ACOMPANYANT - 1
14 TELÈFON MÒBIL ACOMPANYANT - 1
15 NOM ACOMPANYANT - 2
16 LLINATGES ACOMPANYANT - 2
17 DATA NAIXEMENT ACOMPANYANT - 2
18 NOM ACOMPANYANT - 3
19 LLINATGES ACOMPANYANT - 3
20 DATA NAIXEMENT ACOMPANYANT - 3
21 NOM ACOMPANYANT - 4
22 LLINATGES ACOMPANYANT - 4
23 DATA NAIXEMENT ACOMPANYANT - 4
*24 Voleu utilitzar el servei d'autobús des de Sant Ferran fins al lloc de sortida de l'excursió?
25 OBSERVACIONS
*26 El titular de la reserva disposa d’autorització de totes les persones inscrites en aquesta sol·licitud pel que fa a la utilització de les dades de caràcter personal per a la inscripció a les Activitats de Senderisme de tardor de 2018, com estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
27 ENVIAR EMAIL

Les dades seran enviades. Són correctes totes les dades?


Formarà part de la llista d'espera